04/04 

Kredito unijos Skuodo bankelis narių dėmesiui!

 2019 m. kovo 22 d. įvyko pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:

  1. teigiamai įvertintos vidaus audito tarnybos, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos;
  2. patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos;
  3. patvirtinta 2019 m. pajamų – išlaidų sąmata;
  4. suteikti valdybai įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
  5. kiti klausimai – indėlininkų informavimas apie indėlių draudimą.

Su darbotvarkėje priimtų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos Skuodo bankelis nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto 13-33, Skuodas arba telefonu 8-440-51761.

Kredito unijos Skuodo bankelis valdyba